طبال بزن که روز میلاد علی است

درود

هم عشق درون سینه عشقی ازلی است
هم بر لب عشاق فقط قالوا بلی است
هنگامه عاشقی فراهم شده است
طبال بزن که روز میلاد علی است


***


در محفل عشق وارث گلند
آنانکه به نور ازلی متصلند
پیمانه عاشقانه را سربکشند
با معرفتانی که فقط اهل دلند

 

گریت ویکتور:
علی یگانه مردی است که دشمنانش نیز از او به نیکی یاد می کنند.

 

/ 1 نظر / 79 بازدید